Refundace v PDF pro tisk

Refundace dálniční známky

Tato akce je platná od 1.9. 2017 pro nové klienty, kteří se zaregistrovali (zaregistrují) nově na našich stránkách vytvořili (vytvoří) rezervaci na letní sezónu 2018) a minulosti nevyužili naše služby.

Při rezervaci privátního ubytování na letní sezónu 2018 do 30.10.2017
* má klient nárok na refundaci slovinské dálniční známky (max. 30,00 €)

Při rezervaci privátního ubytování na letní sezónu 2018 do 31.12.2017
* má klient nárok na refundaci rakouské dálniční známky (max. 17,80 €)

Podmínky refundace dálničních známek:

1. Minimální délka pobytu 7 nocí (pokud je rezervace na méně jak 7 nocí - nemá klient nárok na žádnou refundaci nákladů).

2. Pokud si klient např. rezervuje dva pobyty v délce 4 nocí v jednom objektu + 4 noci v druhém objektu a termínově na sebe obě rezervace navazují, má nárok na refundaci.

3. Klient musí zaslat originály účtenek nejpozději do 14 dnů po ukončení pobytu na korespondenční adresu cestovní agentury a zároveň uvést:
jméno a příjmení nositele rezervace v sezóně 2018
termín rezervace
kód rezervované ubytovací jednotky
číslo účtu, na který se má sleva resp. refundace převést

4. Žádosti o refundaci dálničních známek, ke kterým cestovní agentura ve stanovené lhůtě neobdrží originální účtenky, nebudou brány v úvahu.

5. U dálničních známek postačuje samostatná účtenka, ze které bude patrné, že se jedná o nákup dálniční známky.

6. Každá účtenka může být refundována pouze jednou.

7. Refundace dálničních známek se v zásadě vztahuje na jeden automobil pro jednu rezervaci (doporučujeme tedy pro větší skupiny rezervovat každý apartmán zvlášť - naši operátoři vám vypočítají, co pro vás bude výhodnější).

8. Refundace dálničních známek se vztahuje na poplatky uhrazené při příjezdu klienta do rezervovaného ubytování, resp. při odjezdu z něho. Z toho důvodu musí být datum na účtenkách vázané na datum pobytu v privátním ubytování rezervovaném prostřednictvím www.adriaticonline.cz – datum vystavení účtenky musí být stejný (max. o 1 den dříve) jako datum začátku pobytu v rezervovaném ubytování, resp. stejný (max. o 1 den nejpozději) jako datum konce pobytu. Tato podmínka platí pro dálniční známky.

9. Nejvyšší možná cena refundace rakouské dálniční známky je 17,80 €, tj. 2 x desetidenní dálniční známka (při pobytu na 7 nocí se proplácí pouze jedna desetidenní známka).

10. Nejvyšší možná cena refundace slovinské dálniční známky je 30 €, tj. 2 x sedmidenní dálniční známka 11. Pokud tyto podmínky splňuje pouze jedna účtenka, klientům mohou být refundované dálniční poplatky a dálniční známky pouze v jednom směru.

12. CA Dagmar Navrátilová se zavazuje vyřídit žádost o refundaci do 40 dnů od doručení originálních dokladů .

v Cerekvici nad Loučnou dne 1.9.2017