Ochrana soukromí

Toto Sdělení o ochraně soukromí slouží především k ochraně osobních údajů našich uživatelů. Stránky www.adriaticOnline.cz, www.chorvatskoubytovanie.com, www.popelka.cz můžete volně prohledávat, bez obav z odhalení Vaší identity nebo z jakéhokoliv získávání Vašich osobních údajů. V případě, že se rozhodnete využít některou z našich služeb, je nutné uvést Vaše osobní údaje, abychom mohli vyřídit Vaši rezervaci a požadované služby, přičemž Vaše osobní údaje zůstanou zcela chráněny. Shromažďujeme pouze ty údaje, které nezbytně potřebujeme pro správné vyřízení procesu spojeného s Vaším zakoupením vybrané služby, tak, že použijeme jenom ty informace, které jsme obdrželi výhradně od Vás.

Níže Vám vysvětlíme rozsah, způsob a úroveň ochrany Vašich osobních údajů.

Shromažďování informací o Vás
Využívání shromážděných informací

Vaše osobní údaje využíváme k: Žádný ze shromážděných údajů nebudeme užívat pro účely, které nejsou uvedeny v tomto Sdělení. Vaše osobní údaje cestovní agentura "CA Dagmar Navrátilová" neprodá, nevymění, nepronajme ani nepostoupí třetím osobám kromě těch, kteří jsou součástí procesu pro bezchybnou realizaci zakoupené služby.

Pokud si nepřejete přijímat informace o změnách na našich stránkách, novinkách v naší nabídce nebo jiné promo informace, sdělte nám, prosím, toto Vaše rozhodnutí, aby bylo Vaše jméno vyjmuto ze seznamu v co nejkratším možném termínu.

Cestovní agentura "CA Dagmar Navrátilová" může poskytnout osobní informace pouze v případě, že je toto nařízeno zákonem nebo soudním rozhodnutím, tj. pokud se prokáže potřeba ochrany práva a majetku web stránek a potřeba ochrany osobní ochrany uživatele nebo veřejnosti.

Zabezpečení shromážděných informací


CA Dagmar Navrátilová klade velkou váhu tomuto Sdělení, a je si vědoma, že důvěryhodnost jeho práce také závisí i na skutečnosti, jak agentura aktivně pracuje v souladu s tímto Sdělením. Proto se CA Dagmar Navrátilová obzvláště stará o to, aby všechny shromážděné údaje o uživateli byly zajištěny a chráněny před jejich ztrátou, změnou, nepovoleným zveřejněním a před jakýmkoliv způsobem jejich zneužití. Vyplňování dotazníku, ankety, mail formuláře, žádosti o rezervaci ad. jsou kontrolováné a přísně chráněné procesy.


Jak Vás budeme kontaktovat?


Standardní proces rezervace služby z naší nabídky, jako i všechny dotazy, nejasnosti nebo eventuální problémy, spojené se zakoupením služby, budeme řešit cestou kontaktu, který jste nám poskytli (e-mail, telefon nebo fax).

Používání "cookies"


Cookies je textová databáze, kterou již při první návštěvě stránek ukládá na Váš hard-disk Váš webový prohlížeč, a tímto způsobem umožňuje rychlé prohlížení již navštívených stránek. Cookies neshromažďuje osobní informace, ale pomáhá nám, abychom Vám poskytovali lepší možnosti návštěvy našich webových stránek.

Jedna z hlavních předností cookies je úspora času a snadnější přehled stránek, protože cookies říkají webovému prohlížeči, že jste se vrátili na předchozí stránku, která již jednou byla načtena. Statistické informace o návštěvnosti vybraných informací se tvoří pomocí cookies, a proto jsou důležité při zjišťování přání uživatele a současně při určování směru rozvoje jak naší nabídky, tak i rozvoje samotných stránek.

Cookies používáme i pro statistiku Google Analytics, službu určenou pro analýzu internetových stránek firmy Google.inc, a to výhradně pro shromažďování informací potřebných pro analýzu zajímavosti a úspěšnosti našich stránek na trhu.

Cookies je možnost, kterou Vám nabízí Váš webový prohlížeč. Většina webových prohlížečů je nastavena pro automatické přijetí systému cookies, ale pokud si přejete jejich využívání zrušit, můžete si tuto možnost změnit v nastavení Vašeho webového prohlížeče.

Změna nebo vymazání Vašich osobních údajů


Údaje, které jste jednou uvedli v uživatelské databázi údajů, jsme povinni na Vaši žádost změnit nebo je také vymazat.

Změny ve Sdělení o ochraně soukromí


Sdělení o ochraně osobních údajů se může časem měnit, s každou provedenou změnou se zavazujeme uveřejnit i datum této změny. Pokud dojde k důležitýn změnám obsahu tohoto Sdělení, všechny změny budou uvedeny na našich webových stránkách nebo Vám je přímo pošleme e-mailem. Nezávisle na této informaci, doporučujeme našim návštěvníkům, aby sledovali toto Sdělení, a tím, aby se co nejpřesněji informovali o způsobech, kterými chráníme jejich osobní údaje.

Svou další přítomností na našich stránkách a využíváním našich služeb shledáváme, že chápete všechna ustanovení tohoto Sdělení o ochraně osobních údajů.