Odměny pro věrné klienty v PDF pro tisk

Odměny pro věrné klienty

Při rezervaci privátního ubytování na letní sezónu 2019 do 30.11.2018

  • Pokud klient využil služby naší agentury během jedné sezóny, má právo na 2% slevu pro stálého klienta + refundaci rakouské dálniční známky.

  • Pokud klient využil služby naší agentury během tří sezón, má právo na 4% slevu pro stálého klienta + refundaci rakouské dálniční známky.

  • Pokud klient využil služby naší agentury během pěti a více sezón, má právo na 6% slevu pro stálého klienta + rakouské slovinské dálniční známky.

Při rezervaci privátního ubytování na letní sezónu 2019 od 1.12.2018

  • Pokud klient využil služby naší agentury během jedné sezóny, má právo na 1% slevu pro stálého klienta + refundaci rakouské dálniční známky.

  • Pokud klient využil služby naší agentury během tří sezón, má právo na 3% slevu pro stálého klienta + refundaci rakouské dálniční známky.

  • Pokud klient využil služby naší agentury během pěti a více sezón, má právo na 5% slevu pro stálého klienta + refundaci rakouské dálniční známky.

Podmínky pro uplatnění refundace dálniční známky a slevy pro stálé klienty:

Refundace dálničních známek:
1. Minimální délka pobytu 7 nocí (pokud je rezervace na méně jak 7 nocí - nemá klient nárok na žádnou refundaci nákladů).

2. Pokud si klient např. rezervuje dva pobyty v délce 4 nocí v jednom objektu + 4 noci v druhém objektu a termínově na sebe obě rezervace navazují, má nárok na refundaci.

3. Klient musí zaslat originály účtenek nejpozději do 14 dnů po ukončení pobytu na korespondenční adresu cestovní agentury a zároveň uvést:
jméno a příjmení nositele rezervace v sezóně 2019
termín rezervace
kód rezervované ubytovací jednotky
číslo účtu, na ktrý se má sleva resp. refundace převést

4. Žádosti o refundaci dálničních známek, ke kterým cestovní agentura ve stanovené lhůtě neobdrží originální účtenky, nebudou brány v úvahu.

5. U dálničních známek postačuje samostatná účtenka, ze které bude patrné, že se jedná o nákup dálniční známky.

6. Každá účtenka může být refundována pouze jednou.

7. Refundace dálničních známek se v zásadě vztahuje na jeden automobil pro jednu rezervaci (doporučujeme tedy pro větší skupiny rezervovat každý apartmán zvlášť - naši operátoři vám vypočítají, co pro vás bude výhodnější).

8. Refundace dálničních známek se vztahuje na poplatky uhrazené při příjezdu klienta do rezervovaného ubytování, resp. při odjezdu z něho. Z toho důvodu musí být datumy na účtenkách vázané na datum pobytu v privátním ubytování rezervovaném prostřednictvím www.adriaticonline.cz – datum vystavení účtenky musí být stejný (max. o 1 den dříve) jako datum začátku pobytu v rezervovaném ubytování, resp. stejný (max. o 1 den nejpozději) jako datum konce pobytu. Tato podmínka platí pro dálniční známky.

9. Nejvyšší možná cena refundace rakouské dálniční známky je 18 €, tj. 2 x desetidenní dálniční známka (při pobytu na 7 nocí se proplácí pouze jedna desetidenní známka).

10. Nejvyšší možná cena refundace slovinské dálniční známky je 30 €, tj. 2 x sedmidenní dálniční známka

11. Pokud tyto podmínky splňuje pouze jedna účtenka, klientům mohou být refundované dálniční poplatky a dálniční známky pouze v jednom směru.

12. CA Dagmar Navrátilová se zavazuje vyřídit žádost o refundaci do 40 dnů od doručení originálních dokladů .

Podmínky slevy pro stálé klienty
- minimální délka pobytu 7 nocí
- základní cena ubytování je cena za pobyt bez ceny pobytové taxy a ceny dodatečných služeb. Pokud má klient nárok na slevu pro stálého klienta nebo je na daný objekt poskytnuta sleva - tak se základní cenou rozumí cena po odečtení všech slev
- slevy budou vráceny na účet klienta společně s refundací dálniční známky - viz podmínky výše
- výše slevy bude označena na výzvě k platbě
- CA Dagmar Navrátilová se zavazuje vyřídit žádost 40 dnů od doručení originálních dokladů

v Cerekvici nad Loučnou dne 1.9.2018